Projektudvikling

Hvor andre ser en tom mark,
ser vi muligheder

Vi har erfaring inden for optimering af eksisterende værdier og i at spotte nye muligheder for værdiskabelse. Vi har de kreative, økonomiske og tekniske kompetencer til at udvikle helhedsplaner for realisering af byggeprojekter af enhver størrelse. Udgangspunktet kan være en bar mark, men vi har også gode erfaringer med f.eks. at forvandle udtjente bygninger til nye og lønsomme projekter. Vi idéudvikler i tæt samarbejde med både arkitekter, fremtidige lejere og private eller offentlige aktører, og ser det som helt naturligt, at vi også økonomisk bidrager til, at projekterne gennemføres med succes.

Ved projektudvikling arbejdes med følgende områder:

  • Undersøgelser af udviklingsmæssige muligheder i det pågældende område.
  • Erhvervelse af byggegrund
  • Anvendelsesanalyse
  • Behovsanalyse
  • Udvikling af projektidé
  • Projektoplæg med økonomiske beregninger
  • Finansiering og udførelse af byggeri af en kapitalstærk partner

Projekt referencer

LOGISTIK

RETAIL

DAGLIGVARE

RETAIL

RETAIL

RETAIL

RETAIL

RETAIL

RETAIL

SERVICE

BILVASK

LOGISTIK

RESTAURANT