Projektudvikling

Projektudvikling optimerer eksisterende værdier og synliggør nye muligheder. Vi har de kreative, økonomiske og tekniske kompetencer til at udvikle helhedsplaner for realisering af byggeprojekter af enhver størrelse. Udgangspunktet kan være en bar mark, men vi har også gode erfaringer med f.eks. at omskabe tidligere udtjente bygninger, til nye projekter. Ideudviklingen sker i tæt samarbejde med arkitekter, fremtidige lejere og private eller offentlige aktører. Vi ser det som et naturligt tegn på vores commitment at vi også økonomisk bidrager til, at projekterne gennemføres med succes. Historien bag STENDER bygger på unik knowhow fra gennemførelse af byggeprojekter gennem 30 år. Det er denne praktiske erfaring der har udmøntet sig i en virksomhed , hvor den akkumulerende viden suppleres af lige dele entusiasme, energi og innovativ tankegang.

Ved projektudvikling arbejdes med følgende områder:

  • Undersøgelser af ejendomsmæssige muligheder i det pågældende område.
  • Erhvervelse af byggegrund
  • Anvendelsesanalyse
  • Behovsanalyse
  • Udvikling af projektide
  • Projektoplæg med økonomiske beregninger
  • Finansiering og udførelse af byggeri af en kapitalstærk partner