Projektudvikling er en mangesidet virksomhed som omfatter aktiviteter der spænder fra renovering af eksisterende ejendomme til opførelse af nybyggeri på en bar mark. En projektudvikler koordinerer alle aktiviteter som skal til for at gennemføre et projekt. Disse omfatter ideudvikling, forhandling med lodsejere, arkitekter og ingeniører samt myndigheder. I projektudvikling er financiering og styring af hele processen en vigtig del som ofte kan være langvarig. Afgørende for succes er at der er en god ide bag projektet som kan tiltrække brugere eller lejere. Oftest er gode lejekontrakter afgørende for succes og det gælder her om at vælge de bedste lejere på markedet. Det endelige mål i projektudvikling er at sælge det færdige projekt til tredjemand idet det ikke tjener noget formål selv at beholde ejendommen hvilket vil hindre udviklingen af nye projekter. Beliggenheden kan være en afgørende faktor for succes og her er det vigtig på forhånd at have undersøgt markedsforholdene i et givent geografisk område.
large